gestió de la col·lecció

Missió, objectius i procediments vinculats a les col·leccions a les biblioteques de la UPC

Subscriure a gestió de la col·lecció