formació

Què és un document?

S'entén per document tot el coneixement fixat materialment sobre un suport que pot ser utilitzat per a la consulta, l'estudi, la feina, etc.

Els documents poden...

Per avaluar si el contingut respon a allò que necessites:

Criteris per avaluar recursos d'informació

Rellevància: adequació del recurs a una cerca i tema

Trucs per a una lectura eficient, síntesi de documents, bibliografia i gestors de referències

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

Catàlegs de biblioteques, bases de dades bibliogràfiques, portals web, motors de cerca, internet invisible...

Oferta formativa en habilitats informacionals per a estudiants de grau

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

Com estar al dia dins d'un àmbit temàtic

Serveis d'alerta

Existeixen diferents tipus de serveis d'alerta:

Formació per a estudiants de màster i doctorat i postdoctorats de la UPC a les biblioteques

Aquí trobareu eines que us ajudaran a localitzar, avaluar, utilitzar i difondre la informació eficientment.

L'InForma't us servirà en qualsevol etapa de la vostra vida acadèmica i...

Pàgines

Subscriure a formació