formació

Oferta formativa per a doctorands de la resta d'universitats catalanes i per a entitats externes a la UPC

Si no heu pogut assistir a la sessió informativa que ofereix l'EPSEVG, nosaltres us podem guiar en qualsevol moment.

Qüestions formals per la redacció i presentació del TFG i on trobar informació rellevant pel TFG i creació de bibliografies.

Per què és important adquirir les competències informacionals?

Calendari i enllaços per inscriure's a les sessions de formació adreçades a Personal Docent i Investigador (PDI), Personal Investigador i Personal Investigador en Formació

Termes de cerca

Llenguatge lliure

Consisteix en utilitzar els termes que fem servir quan parlem.

S'han de tenir en compte els següents aspectes:

Què és un document?

S'entén per document tot el coneixement fixat materialment sobre un suport que pot ser utilitzat per a la consulta, l'estudi, la feina, etc.

Els documents poden...

Per avaluar si el contingut respon a allò que necessites:

Criteris per avaluar recursos d'informació

Rellevància: el recurs s'adequa a la cerca i al tema?

Trucs per a una lectura eficient, síntesi de documents, bibliografia i gestors de referències

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

Pàgines

Subscriure a formació