formació

Al novembre continuen els tallers a les biblioteques dirigits a estudiants de màster i doctorat i a postdoctorats de la UPC.
Els propers tallers programats són:

Ja estan obertes les inscripcions als tallers de formació que ofereixen les biblioteques per als estudiants de màster i doctorat i per als postdoctorats de la UPC.

Ja estan obertes les inscripcions als tallers de formació que ofereixen les biblioteques per als estudiants de màster i doctorat i per als postdoctorats de la UPC.

Ja estan obertes les inscripcions als tallers de formació que ofereixen les biblioteques per als estudiants de màster i doctorat i per als postdoctorats de la UPC.

Ja estan obertes les inscripcions als tallers de formació que ofereixen les biblioteques per als estudiants de màster i doctorat i per als postdoctorats de la UPC.

Si no heu pogut assistir a la sessió informativa que ofereix l'EPSEVG, nosaltres us podem guiar en qualsevol moment.

Qüestions formals per la redacció i presentació del TFG i on trobar informació rellevant pel TFG i creació de bibliografies.

Per què és important adquirir les competències informacionals?

Calendari i enllaços per inscriure's a les sessions de formació adreçades a Personal Docent i Investigador (PDI), Personal Investigador i Personal Investigador en Formació

Termes de cerca

Llenguatge lliure

Consisteix en utilitzar els termes que fem servir quan parlem.

S'han de tenir en compte els següents aspectes:

Pàgines

Subscriure a formació