estudis bibliomètrics

Recull dels diferents estudis bibliomètrics elaborats per les biblioteques de la UPC amb informació sobre la producció científica dels investigadors, l'impacte de les seves publicacions, el...

Subscriure a estudis bibliomètrics