digital

La col·lecció de documents de l'estudi professional de l'arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat, s'ha posat a l’abast de la comunitat investigadora i científica, gràcies al conveni de col·...

 El conveni de col·laboració subscrit entre la família de l'arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat i l’ETSAV ha fet possible posar a l’abast de la comunitat investigadora i científica la col...

Subscriure a digital