bases de dades

Programa de la sessió sobre les bases de dades Inspec, Compendex i IEEE Xplore per a estudiants de màster i doctorat

Guia de consulta de la base de dades BaDeMar.

Guia de consulta de Lecture Notes in Mathematics (LCNM)

Guia de consulta de la base de dades Medline

Guia de consulta de la base de dades Urbadoc

Guia de consulta de la base de dades JSTOR

Guia de consulta de la base de dades Paperchem.

Guia de consulta del JCR (Journal Citation Reports)

Guia d'usuari de la base de dades Compendex

Guia de consulta de MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)

Pàgines

Subscriure a bases de dades