avaluació de la recerca

Presentem els recursos d'informació que tenen en compte els organismes d'acreditació per avaluar els articles publicats per àrea temàtica.

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.

En aquesta pàgina...

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

Continguts de l'activitat

  1. La comunicació científica informal. Ciència 2.0
  2. La publicació científica
  3. Estratègies per publicar

Informació per a l'avaluació i acreditació de l'activitat científica dels investigadors i investigadores de la UPC

Subscriure a avaluació de la recerca