2018

Dades extretes de la base de dades Scopus.

El matemàtic argentí Luis A.

El matemàtic canadenc Robert Phelan Langlands ha guanyat el Premi Abel 2018 considerat el premi Nobel de les matemàtiques.

Objectius i projectes clau de Direcció 2018

...

Subscriure a 2018