AMPLIACIó D'HORARIS DURANT ELS EXàMENS DEL GENER

Ampliació d'horaris durant els exàmens del gener

Ampliació d'horaris durant els exàmens del gener

Diverses biblioteques obren els caps de setmana durant els exàmens del gener. Consulteu el calendari i els horaris concrets de les 7 biblioteques que obren de forma extraordinària.

Recorda que les biblioteques estan obertes només com a sales d'estudi, per tant, NO s'ofereixen els serveis bibliotecaris habituals com el préstec d'ordinadors portàtils. 

No t'oblidis de portar el teu carnet!

Més informació