Biblioteca de Vilanova

UPCommons i els rànquings web

Resum: 

La UPC és la primera universitat catalana en el Rànquing Web d’Universitats que publica el CSIC i que mesura el volum, la visibilitat i l’impacte de les pàgines web, amb un èmfasi especial en la producció científica allotjada a UPCommons. 

El Rànquing Web d’Universitats és publica, des de 2004, dos cops a l’any i conté informació d’unes 20.000 institucions d’educació superior de tot el món. Reflecteix l'activitat global de les institucions, mesura el volum, visibilitat i impacte de les pàgines web publicades per les universitats, amb un èmfasi especial en la producció científica (articles avaluats, contribucions a congressos, esborranys, monografies, tesis doctorals, informes, etc.) però també té en compte altres materials com els provinents de cursos, documentació de seminaris o grups de treball, biblioteques digitals, bases de dades, multimèdia, pàgines personals, etc., i la informació general de la institució, els seus departaments, grups de recerca o serveis generals.

Portàtils
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  20:30
Calculadores
Disponibles: 2 de 2

Més informació...
USB
Disponibles: 2 de 2

Més informació...
Auriculars
Disponibles: 5 de 6

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
30/05/2012

Més informació...
Ratolins
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  20:30
E-Readers
Disponibles: 0 de 1

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
05/05/2014
Disponibilitat de les Sales de Treball en Grup


Més informació

Banner d'accés al lloc web de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Banner Marca UPC

Banner del catàleg de les Biblioteques de la UPC

Banner del Dipòsit d'exàmens de la UPC

Banner de la Biblioteca de l'estudiant

Banner d'accés a UPCommons

Banner d'accés a la informació sobre la guia de les biblioteques sostenibles

Banner d'accés a la informació sobre el servei de suport a la identitat digital

Banner de Informa't