Biblioteca de Vilanova

Índexs bibliomètrics per avaluar la producció científica

Resum: 

 Els índex bibliomètics serveixen per avaluar la producció científica, mesurar l'impacte dels autors i determinar la qualitat de les revistes i dels articles.Conegueu els diferents índex bibliomètrics més rellevants.

Bookmark/Search this post with:
Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because it has not been translated to Spanish. Click here for automatic translation
Portàtils
Disponibles: 19 de 19

Més informació...
Calculadores
Disponibles: 2 de 2

Més informació...
USB
Disponibles: 2 de 2

Més informació...
Auriculars
Disponibles: 5 de 6

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
30/05/2012

Més informació...
Ratolins
Disponibles: 12 de 12
E-Readers
Disponibles: 0 de 1

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
05/05/2014
Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because it has not been translated to Spanish. Click here for automatic translation
Disponibilitat de les Sales de Treball en Grup


Més informació

Banner d'accés al lloc web de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Banner Marca UPC

Banner del catàleg de les Biblioteques de la UPC

Banner del Dipòsit d'exàmens de la UPC

Banner de la Biblioteca de l'estudiant

Banner d'accés a UPCommons

Banner d'accés a la informació sobre la guia de les biblioteques sostenibles

Banner d'accés a la informació sobre el servei de suport a la identitat digital

Banner de Informa't