Biblioteca digital

NOTA: Fonts amb subscripció accessibles des de qualsevol PC connectat a la xarxa UPC. Per accedir als continguts des de fora de la UPC consulteu el servei d'accés remot.

 


Bases de dades                      Catàlegs                          Videoteca


 

BASES DE DADES

TERMES

TRADUCCIÓ

MATHSCINET

Analysis of variance   Anàlisi de variància

Behrens–Fisher problem Problema de Behrens-Fisher

Design of experiments Disseny d’experiments

Iris flower data set or Fisher's Iris data set      

Fisher information Informació de Fisher   
Fisher's equation or             
Fisher-Kolmogorov equation      
Equació de Fisher o
Equació de Fisher-Kolmogorov

Fisher's exact test Prova exacta de Fisher

Fisher's method  Mètode de Fisher

Fisher's z-distribution Transformació  z de Fisher

Maximum likelihood Màxima versemblança

 

CATÀLEGS

TERMES

UPC

CBUC

Anàlisi de  variància

Disseny d’experiments  
Equació de Fisher o Equació de Fisher-Kolmogorov  
Informació de Fisher  
Màxima versemblança    
Problema de Behrens-Fisher  

 

VIDEOTECA

 

Chance, risk and health

Chance, risk and health [en línia]. The Open University, 2008. [Consulta: 20 setembre 2011]  

Sèrie de 4 postcasts de Ronald Aylmer Fisher i el seu llegat.

 

Lady Tasting Tea

Un viatge en el temps per aprendre sobre l'estadística inferencial. Aquest vídeo de curta durada, basat en una història real en la dècada de 1920 a Cambridge, Anglaterra, explica com una senyora bevent te britànic va inspirar Sir Ronald A. Fisher, un dels gegants a principis de l'estadística, a pensar en la probabilitat. El vídeo va ser desenvolupat per a la Recerca II: Aplicacions (CCLD 323), un curs en línia que ofereixen a la Universitat de Ryerson, amb l'experiència en el tema del Dr Michael Mueller.

Produït per Digital Education Strategies at The G. Raymond Chang School of Continuing Education, Ryerson University.
  

Lady Tasting Tea de la ChangSchool a Vimeo.

 

Inauguració curs Fisher (29-9-2011)

R. A. Fisher: la estadística en la investigación científica
Peña, Daniel

 

 

Jornada Fisher (7-3-2012)

La misteriosa llei de potències de Taylor.
Pere Puig, Universitat  Autònoma de Barcelona  

 

The historical dispute between R. Fisher and J.Neyman.
Winfred Stute, Giessen University, Germany 

 

R. A. Fisher: la reconciliació entre la genètica mendeliana,la biometria i la selecció natural.
Lluís Serra, Universitat de Barcelona 

 

Comparteix aquest contingut amb: