Biblioteca EUETIB

Vaga general 29 de març

Resum: 

Amb motiu de la vaga general del dia 29 de març, la Biblioteca EUETIB obrirà únicament la planta 0. La planta 1, per tant, romandrà tancada.

Comparteix aquest contingut amb:
Sense vots encara

 

Portàtils
Disponibles: 4 de 10

Pròxims retorns:
 Hora de retorn 
12:25
12:52
12:56
13:10

Més informació...
Llibres electrònics
Disponibles: 3 de 4

Més informació...
Memòries USB
Disponibles: 3 de 3

Més informació...

Biblioteca EUETIB (EUETIB) - Planta 1 Biblioteca
09:00-09:29 09:30-09:59
10:00-10:29
Sales disponibles:
3, 4
10:30-10:59
Sales disponibles:
4
11:00-11:29
Sales disponibles:
4
11:30-11:59
12:00-12:29
Sales disponibles:
5
12:30-12:59
Sales disponibles:
5
13:00-13:29
Sales disponibles:
5
13:30-13:59
Sales disponibles:
3, 5
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 5, 6
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 4, 5, 6
15:00-15:29
Sales disponibles:
4, 5, 6
15:30-15:59
Sales disponibles:
4, 5, 6
16:00-16:29
Sales disponibles:
4, 5, 6
16:30-16:59
Sales disponibles:
4, 5, 6
17:00-17:29
Sales disponibles:
4, 5, 6
17:30-17:59
Sales disponibles:
4, 5, 6
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6
18:30-18:59
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6
19:00-19:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6
19:30-19:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6
20:00-20:15
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6
 
Biblioteca EUETIB (EUETIB) - 2a planta Escola
09:00-09:29 09:30-09:59
10:00-10:29
Sales disponibles:
9, 10
10:30-10:59
Sales disponibles:
9, 10
11:00-11:29
Sales disponibles:
10
11:30-11:59
Sales disponibles:
7
12:00-12:29
Sales disponibles:
7, 9
12:30-12:59
13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
7, 9
14:00-14:29
Sales disponibles:
7, 9, 10
14:30-14:59
Sales disponibles:
7, 8, 9, 10
15:00-15:29
Sales disponibles:
7, 9
15:30-15:59
Sales disponibles:
7
16:00-16:29
Sales disponibles:
7
16:30-16:59
17:00-17:29 17:30-17:59
18:00-18:29 18:30-18:59
Sales disponibles:
7, 9
19:00-19:29
Sales disponibles:
7, 9, 10
19:30-19:59
Sales disponibles:
7, 8, 9, 10
20:00-20:15
Sales disponibles:
7, 8, 9, 10
 
     C. Comte d'Urgell, 187
         08036 Barcelona
      Telèfon 93 413 72 52


Veure més gran

 

Cerca