Biblioteca de l'ETSEIB

Com unificar un nom d'autor a Scopus i Web of Knowledge

Resum: 

Tenir una sola forma del nom d’autor permet garantir la recuperació i visibilitat a bases de dades i altres sistemes d’informació. Si detecteu que teniu diverses formes del vostre nom a la base de dades Scopus o Web of Knowledge, us mostrem el procediment que podeu seguir .

Cerca


Biblioteca ETSEIB (ETSEIB)

La ubicació romandrà tancada.

Portàtils
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  21:00
Calculadora HP
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  21:00
Llibres electrònics
Disponibles: 1 de 2

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
22/04/2014

Més informació...
iPad
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  21:00
Memòries USB
Disponibles: 12 de 16

Pròxims retorns:
 Data de retorn 
13/05/2013
27/09/2013
10/03/2014
22/04/2014

Més informació...
Ratolins
L'horari d'aquest servei és de

09:00  a  21:00