Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Revistes amb més articles

PDF versionSend to friendPrinter-friendly version
Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because it has not been translated to English. Click here for automatic translation

Es presenta la llista de revistes en les que més publiquen els autors del CBL ordenada per centres. Per a cada revista s'inclou els articles del autors CBL del 2011, el factor d'impacte, el quartil i el factor d’immediatesa.

 

  • Factor d’impacte: relació entre  les cites rebudes i articles publicats en els 2 anys anterior.
  • Quartil : un cop ordenades les revistes d’una determinada matèria pel factor d’impacte és divideixen en 4 parts. El quartil serveix per saber la importància relativa de la revista.
  • Factor d’immediatesa: relació entre els articles i les vegades que son citats en el  mateix any de ser publicats.

Font: SCOPUS i JCR

 

 Revistes amb més articles durant el 2011 ordenades per centres:

 

Tornar a: Producció Científica Campus del Baix Llobregat 2011 [+]

 
 

Bookmark/Search this post with:

Search