Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Producció científica del Campus del Baix Llobregat 2011

PDF versionSend to friendVersió per a imprimir

Estudi de les publicacions dels autors CBL de l'any 2011. L'estudi està basat en la base de dades SCOPUS i per alguns apartats s'ha consultat Journal Citation Report i DRAC. Consta de 3 apartats: autors més prolífics, revistes i congressos en les que més s'ha publicat.
Per determinar els autors del CBL s'ha tingut en compte el directori dels centres del campus i d'un total de 316 s’han trobat publicacions per 254 autors, és a dir, per un 80%.  El total de publicacions és de 458.

  • Per seleccionar els més prolífics s'ha tingut en compte el 30% de les publicacions de cada centre. 
     
  • Per a les revistes: s'han tingut en compte les 4 revistes en els que els autors CBL han publicat més.
     
  • Pels congressos: s'han tingut en compte els 3 congressos en els que els autors CBL han publicat més.

Per a qualsevol consulta a aclariment contacteu amb biblioteca.cbl@upc.edu

 

Autors més prolífics [+]

Autors del CTTC, EETAC, ESAB, ICFO i IDeG que més han publicat durant l'any 2011 (articles i participacions a congressos).
De cada autor s'indica el factor h, les publicacions i quan aquestes són articles, el factor d'impacte de la revista.
Font: SCOPUS i JCR.

 

Revistes en les que més es publica / Revistes amb més articles [+]

Ordenat per centres es presenta la llista de revistes en les que més publiquen els autors del CBL. Per a cada revista s'inclou el factor d'impacte i la referència dels articles que s'han publicat l'any 2011.
Font: SCOPUS i JCR

 

 


Congressos en els que més es participa/ Congressos amb més participacions [+]

Ordenat per centres es presenta la llista de congressos en les que més han participat els autors del CBL. Per a cada congrés s'inclou el llistat de publicacions de l'any 2011.
Font: SCOPUS

 

 


Xarxa de co-autors amb els que més han publicat els autors més prolífics del CBL fins el 2011 [+]

Ordenat per centres es presenta el llistat de co-autors amb els  que més han publicat els autors més prolífics del CBL.
Font: SCOPUS

 

 

Cerca